Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningen förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. MKG anser att det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare.

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen. Föreningen finansieras i huvudsak med medel ur Kärnavfallsfonden.

Aktuellt från MKG

Två nya rapporter visar att koppar korroderar i ett syrgasfritt slutförvar

Två nya vetenskapliga artiklar om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö har publicerats, en från USA och en från Kina, med resultat som sätter kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s slutförvarsmetod KBS på spel.

Yrkande från Naturskyddsföreningen och MKG till domstolen och SSM: Avvisa ansökan om ett slutförvar eller besluta om omfattande kompletteringar

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning har den 26 juni svarat på mark- och miljödomstolens senaste remiss i kompletteringsfasen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. I yttrandet yrkar föreningarna i första hand på att ansökan ska avvisas på grund av bristande underlag för rättslig prövning.

Logga in