Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningen förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. MKG anser att det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare.

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen. Föreningen finansieras i huvudsak med medel ur Kärnavfallsfonden.

Aktuellt från MKG

Nyhetsbrev 2/2014

Nyhetsbrev 2/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG följer upp med ett nytt kompletteringsyttrande

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande daterat den 12:e juni till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. Föreningarna förmedlar bl.a.

Domstolen antar ny tidsplan och nämner processhinder

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 14 mars uppdaterat sin tidsplan för handläggningen av ansökan om ett slutförvarsystem för använt kärnbränsle enligt miljöbalken. Enligt tidigare tidsplan skulle domstolen eventuellt förelägga SKB om komplettering under januari-februari 2014.

Logga in