Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar i prövningen om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Föreningen förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. MKG anser att det är viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare.

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar och Naturskyddsföreningen. Föreningen finansieras i huvudsak med medel ur Kärnavfallsfonden.

Aktuellt från MKG

SSM ändrar tidsplanen för remiss i sak för slutförvarsansökan

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, meddelade i ett brev den 1 juli till remissinstanserna för ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att tidsplanen för remissen i sak är ändrad. Anledningen är att kärnavfallsbolaget SKB är försenad med de kompletteringar som utlovats till sommaren. Myndigheten skickade ut remissen den 28 april med sista svarsdatum den 31 oktober.

SKB är försenad med kompletteringar av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har meddelat mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att bolaget är försenad med kompletteringarna av slutförvarsansökan för använt kärnbränsle som skulle kommit innan semestern. Bolaget meddelande mark- och miljödomstolen förseningarna den 26:e juni.

Nyhetsbrev 2/2014

Nyhetsbrev 2/2014 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Logga in