Oberoende forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö

Forskningsartiklar om kopparkorrosion i syrefrimiljö:

2015

Artikel "Corrosion of copper in distilled water without O2 and the detection of produced hydrogen - Hultquist et al. - Corrosion Science 2015" >>

Artikel "Why copper may be able to corrode in pure water - Hultquist - Corrosion Science vol 93 2015" >>

2014

Forskare från avdelningen för Materials Physics and Chemistry på University of Science and Technology i Peking, Kina, presenterar en artikel om kopparkorrosion i syrefri miljö.

Artikel "Investigation of corrosion behaviours of high level waste container materials in simulated groundwater in China - Q. F. Xu et al. - Corrosion Engineering, Science and Technology vol 49 2014" >>

Artikel av forskare från Univeristy of Florida, avdelningen för Chemical Engineering and Mechanical and Aerospace Engineering.

Artikel "Nanometer-Scale Corrosion of Copper in De-Aerated Deionized Water - Cleveland, Moghaddam and E. Orazem - Journal of The Electrochemical Society 2014" >>

2013

Artikel "Some scientific considerations on the article: 'Scientific basis for corrosion of copper in water and implications for canister lifetimes' published by F. King and C. Lilja - Åkermark - Corrosion Engineering, Science and Technology 2013" >>

Artikel "2013:07 Corrosion of copper in distilled water without molecular oxygen and the detection of produced hydrogen - Hultquist et al. - Strålsäkerhetsmyndigheten 2013" >>

2012

Artikel "A possible mechanism of copper corrosion in anoxic water - Belonoshko and Rosengren - Philosophical Magazine vol 92 2012" >>

2011

Artikel "Hydrogen gas production during corrosion of copper by water - Hultquist et al. - Corrosion Science vol 53 2011" >>

2009

KTH-forskarna presenterar tillsammans med flera andra forskare från flera länder en artikel om kopparkorrosion i syrefri miljö. Bland annat har kopparmynt från Regalskeppet Vasa studerats.

Artikel "Water Corrodes Copper – Hultquist et al. - Catalysis Letters Oct 2009" >>

Här finns mer att läsa om denna artikel på MKG:s hemsida:

Nyhet från 090930 där den nya artikeln från KTH-forskarna presenteras och förklaras >>

Sveriges radios sändningar 090930 om de nya rönen >>

Swerea KIMAB har tagit fram en rapport om hur koppar beter sig grundvattenmiljö. Forskningen utfördes på kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s laboratorium på Äspö.

Artikel "Exposure of Copper in Äspö Groundwaters - Taxén 2009" >>

2008

KTH-forskarnas 15-årsförsök med koppar i syrefri miljö presenteras.

Artikel "Detection of Hydrogen in Corrosion of Copper in Pure Water – International Corrosion Congress 2008" >>

Här finns mer om 15-årsförsöket på MKG:s hemsida:

Nyhet från 080628 när reslutatet från 15-årsförsöket presenteras på IVA:s seminarium >>

Nyhet från 081010 när forskarna presenterar resultatet från 15-årsförsöket på en konferens i USA >>

2007

Artikel "Corrosion of Copper by Water – Hultquist, Szakalos, Wikmark – Electrochemical and Solid-State Letters vol 10 2007" >>

1989

Artikel "Comments on Hydrogen Evolution from the Corrosion of Pure Water – Hultquist, Chuah and Tan - Corrosion Science vol 29 1989" >>

1986

Artikel "Hydrogen Evolution in Corrosion of Copper in Pure Water – Hultquist - Corrosion Science vol 26 1986" >>

Logga in