GDPR

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har sedan föreningen bildades haft en e-postlista som främst använts för utskick av nyhetsbrev 2-3 ggr/år, samt en nystartad lista för utskick av nyheter speciellt om regeringsprövningen.

Vi vill informera dig som intresserad av att finnas med på våra nyhetsbrevslister om hur vi hanterar din e-postadress och ditt namn med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation), den nya lagstiftning som ställer skärpta krav och som ersätter den svenska personuppgiftslagen.

Vi använder våra nyhetsbrevslister enbart för utskick av nyhter, nyhetsbrev, pressmeddelanden och information om MKG:s seminarier om kärnavfallsfrågor. När som helst går det att avanmäla sig genom att höra av sig till info(at)mkg.se.

Vi lämnar aldrig ut e-postadresser till en annan part. Nyhetsbrevslistorna är inte tidsbegränsade utan finns så länge intresset för kärnavfallsnyheter finns. Ansvarig för uppdateringar av listan hos MKG är Christine Anvegård, kommunikatör och projektassistent.

Dessutom har MKG ett pågående arbete att innan den 30 juni, 2019, gå igenom alla delar av verksamheten för att kartlägga hur i övrigt personuppgifter kanteras. Det kan t.ex. gälla deltagarlistor för arrangemang som föreningen anordnat. Huvudansvaret för dataskyddsfrågor på MKG är Johan Swahn, föreningens kanslichef.

Om du av vill veta mer om vår hantering av datauppgifter går det att vända sig till info(at)mkg.se. För att få reda på mer om den nya lagstiftningen GDPR finns information på Datainspektionens hemsida

Logga in