12 november 2010 |

SSM diarienummer 2009/4300 om forskningsgranskning

 

Nedan finns de handlingar som myndigheten registrerat under diarienummer 2009/4300, i arbetet med kvalitetsgranskningen av kärnavfallsbolaget SKB:s kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet.

Se nyheterna på MKG:s hemsida:
- MKG skriver till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet, 101112 >>

- SKB har fuskat i redovisning av resultat av kopparkorrosionsforskning, 101029 >>

Handlingarna i Strålsäkerhetsmyndighetens ärende: SSM 2009/430

Ärendemening: Kvalitetsgranskning vid Äspö-laboratoriet
Registreringsdatum: 2009-11-20
Avslutningsdatum:
Ärendetyp:
Kontakt: registrator(at)ssm.se
Avsändare/mottagare: SKB

Direktlänk till diarienumret på myndighetens hemsida >>

Listan över myndighetens handlingar som pdf >>


Handlingar:

IN 2009-11-20: Procedur för formell kontakt med SKB – SKB

1. In från SKB: Procedur för formell kontakt med SKB >>

 

UT 2009-11-20: Begäran om kvalitetsrevision av LOT försök – SKB

2. Ut till SKB: Begäran om kvalitetsrevision av LOT-försök >>

 

IN 2009-11-25: Avtal – Kvalitetssäkringsgranskning av SKB:s korrosionsexperiment – Galson Sciences Ltd

6. In från Galson Sciences Ltd: Offert Avtal kvalitetssäkringsgranskning av SKB:s korrosionsexperiment >>
7. In från Galson Sciences Ltd: Offert på utökad kvalitetsgranskning av SKB:s korrosionsexperiment >>

 

UT 2010-01-13: Begäran om kompletterande kvalitetsrevision av SKB:s korrosionsförsök – SKB

3. Ut till SKB: Begäran om kompletterande kvalitetsrevision av SKB:s korrosionsförsök >>

IN 2010-01-20: Svar på förfrågan om utökad kvalitetsgranskning – SKB

4. In från SKB: Svar på förfrågan om utökad kvalitetsgranskning >>

IN 2010-01-27: Offert på utökad kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsexperiment på Äspö

IN 2010-01-29: Förslag på datum för kvalitetsgranskning av Minican – SKB

5. In från SKB: Förslag på datum för kvalitetsgranskning av MiniCan >>

UT 2010-02-02: Agenda samt bekräftelse av datum för kvalitetsrevision av Minican och LOT A2 uppföljning

8. Ut till SKB: Agenda samt bekräftelse av datum för kvalitetsrevision av MiniCan och LOT A2 uppföljning >>

IN 2010-02-03: Svar från SKB angående mötestid – SKB

9. In från SKB: Svar från SKB: angående mötestid >>

IN 2010-02-11: Litteratur Minican projekt – SKB

10. In från SKB: Litteraturlista för MiniCan-projekt 1 >>
11. In från SKB: Litteraturlista för MiniCan-projekt 2 (kopia) >>

IN 2010-02-11: Information inför kvalitetsgranskning – SKB

11. In från SKB: Information inför kvalitetsgranskning >>

UT 2010-02-12: Svar på fråga från SKB angående mötesarrangemang

13. Ut till SKB: Svar på fråga från SKB angående mötesarrangemang >>

IN 2010-02-15: Signerat avtal angående utökad kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrisionsexperiment – Galson Sciences Ltd

14. In från Galson Sciences Ltd: Signerat avtal angående utökad kvalitetsgranskning av SKB:s kopparkorrosionsexperiment >>

UT 2010-02-18: Frågor till Rosborg inför möte 2010-03-11 – SKB

15. Ut till SKB: Frågor till Rosborg inför möte >>

IN 2010-04-09: Förfrågan

16. In från Galson Sciences Ltd: Förfrågan >>

IN 2010-04-09: Svar på förfrågan – SKB

17. In från SKB: Svar på förfrågan >>

UT 2010-04-13: Förfrågan om läsning av mötesprotokoll – SKB

18. Ut till SKB: Förfrågan om läsning av mötesprotokoll >>

IN 2010-04-13: svar på #18 ­– SKB

19. In från SKB: Svar på fråga nummer 18 >>

IN 2010-05-03: QA Review of SKB's Copper Corrosion Experiments – Galson Sciences Ltd

20.1 In från Galson Sciences Ltd: mail om rapporten 1 >>
20.2 In från Galson Sciences Ltd: mail om rapporten 2 (kopia) >>
20.3 In från Galson Sciences Ltd: mail om rapporten 3 (kopia) >>
20.4 In från Galson Sciences Ltd: QA review of SKB:s Copper Corrosion Experiments

UT 2010-05-28: Synpunkter på rapportutkast från Jan L – Galson Sciences Ltd

21. Ut till Galson Sciences Ltd: Synpunkter på rapportutkast från Jan L >>

IN 2010-05-31: Kommentarer på Galson rapportutkast från SKB

22.1 In från SKB: Kommentarer på Galsons rapportutkast från SKB – meddelande >>
22.2 In från SKB: Kommentar på Galsons rapportutkast från SKB >>
22.3 In från SKB: Kommentarer på Galsons rapportutkast från SKB >>
22.4 In från SKB: Kommentarer på Galsons rapportutkast från SKB >>

IN 2010-06-01: Fråga gällande rapportutkast – Galson Sciences Ltd

23. In från Galson Sciences Ltd: Fråga gällande rapportutkast >>

IN 2010-06-02: Finansieringsfråga från Galson

25. In från Galson Sciences Ltd: Finansieringsfråga från Galsons >>

UT 2010-06-02: svar på #23

24. Ut till Galsons Sciences Ltd: Svar på fråga nr. 23 >>

IN 2010-06-03: Svar på #26 från Galson

27. In från Galsons Sciences Ltd: Svar på fråga nr.26 >>

UT 2010-06-03: Svar på Galsons fråga (#25) – Galson Sciences Ltd

26. Ut till Galsons Sciences Ltd: Svar på fråga nr.25 >>

IN 2010-06-09: Kvalitetssäkringskontroll SKB: s Kopparkorrosion Experiment – Galson Sciences Ltd

28.1 In från Galsons Sciences Ltd: mail om kvalitetssäkringskontrollen >>
28.2 In från Galsons Sciences Ltd: mail om kvalitetssäkringskontrollen (kopia) >>
28.3 In från Galsons Sciences Ltd: mail om kvalitetssäkringskontrollen (kopia) >>
28.4 In från Galsons Sciences Ltd: Kvalitetssäkringskontroll på SKB:s kopparkorrosions experimnet >>

UT 2010-06-11: Utskick av SSM rapport till SKB

29. Ut till SKB: Utskick av SSM:s rapport till SKB >>

UT 2010-06-15: Bekräftelse av möte SSM-SKB med anledning av SSM 2010:17

30. Ut till SKB: Bekräftelse av möte med anledning av SSM 2010:17 >>

IN 2010-06-15: Svar på möteskallelse (#30)

31. In från SKB: Svar på möteskallelse nummer 30 >>

UT 2010-06-24: Minnesanteckningar från möte 2010-06-17 angående SSM 2010:17 – SKB

32.1 Ut till SKB: Minnesanteckningar från möte 2010-06-17 angående SSM 2010:17 – mail >>
32.2 Ut till SKB: Minnesanteckningar från möte 2010-06-17 amgående SSM 2010:17 >>

IN 2010-06-24: Svar Från SKB angående Minnesanteckningar #32

34. In från SKB: Svar från SKB angående Minnesanteckningar, nr.32 >>

UT 2010-06-28: Minnesanteckningar uppdaterade med kommentar från SKB

35.1 Ut till SKB: Minnesanteckningar uppdaterade med kommentarer från SKB – mail >>
35.2 Ut till SKB: Minnesanteckningar uppdaterade med kommentarer från SKB >>

IN 2010-09-03: Kommentarer på SSM 2010:17 från MKG

In från MKG: Kommentarer på SSM 2010:17 >>

IN 2010-09-06: Svar från Peter W till Johan S MKG

37. In från SKB: Svar från Peter W till Johan S MKG >>

IN 2010-09-06: Svar Från Johan S MKG på #37

38. In från MKG: Svar från Johan S, MKG på nr.37 >>

IN 2010-10-29: Statusrapporter från MiniCan-projektet – SKB

39.1 In från SKB: Statusrapporter från MiniCan-projektet – mail >>
39.2 In från SKB: Statusrapporter från MiniCan-projektet – mail >>
39.3 In från SKB: Statusrapporter från MiniCan-projektet >>
39.4 In från SKB: Statusrapporter från MiniCan-projektet – 1>>
39.5 In från SKB: Statusrapporter från MiniCan-projektet – 2 >>

IN 2010-11-15: Öppet brev från MKG till SKB angående SSM 2010:17

40.1 In från MKG:Öppet brev från MKG till SKB angående SSM 2010:17 missiv >>

40.2 In från MKG:Öppet brev från MKG till SKB angående SSM 2010:17 >>

IN 2010-11-19: SKB:s svar på MKG öppna brev angående SKB:s vetenskaplighet

41 In från SKB:SKB:s svar på MKG öppna brev angående SKB:s vetenskaplighet >>

/uploads/41_2010_11_15_In_fran_SKB_SKBs_svar_pa_MKG_oppna_brev_angaende_SKBs_vetenskaplighet.pdf

Logga in