25 november 2005 |

Amerikanska hydrogeologen Clifford I Voss kommer till Sverige: Seminarier i Göteborg och Stockholm

MKG har bjudit in den amerikanske hydrogeologen Clifford I Voss till Sverige för att träffa honom och diskutera hans forskning om de djupa grundvattenströmmarnas betydelse för lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt deltar Voss på seminarier den 6 december i Göteborg och den 8 december i Stockholm.


Geologen Clifford I Voss arbetar för US Geological Survey, USA:s motsvarighet till Sveriges geologiska undersökning (SGU). Voss har tidigare anlitats av både SKI och SSI för att granska kärnavfallsbolagets (SKB AB) lokaliseringsarbete. Han har framfört tanken att en placering av ett kärnavfallsslutförvar i inlandet där det finns fördelaktiga grundvattenströmningar på djupet kan vara miljömässigt bättre än en kustnära placering. Hans synpunkter har lett till fortsatta utredningar om denna frågeställning.

Den 6 december kl. 18.00-20.00 anordnar MKG en föreläsning för allmänheten där Johan Swahn presenterar MKG och organisationens arbete och där Clifford I Voss berättar om sin forskning om grundvattenströmning. Seminariet hålls på Ekocentrum i Göteborg. För mer information se kalendariet till vänster.

I samband med att Clifford Voss är i Sverige presenterar han även sin forskning på ett vetenskapligt seminarium på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, den 6 december kl. 15.15-17.00. På detta seminarium deltar även Lars O Ericsson från Chalmers, som leder kärnavfallsbolagets (SKB AB) arbete med frågeställningen, och ger en lägesrapport från det arbetet. För mer information se kalendariet till vänster.

Det blir även ett vetenskapligt seminarium på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, den 8 december kl. 10.00-12.00. Seminariet anordnas av Mark- och vattenteknik på KTH. För mer information se kalendariet till vänster.

Mer information om Clifford I Voss syn på lokaliseringsfrågan som pdf >>

Logga in