7 juni 2010 |

Andra mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Måndagen den 7 juni genomfördes det andra referensgruppsmötet som är kopplat till kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det är bra att bolaget ger möjlighet att få insyn i och ge synpunkter på de två delprojekt som forskningsprojektet innehåller. Samtidigt vill MKG att SKB även öppnar upp bolagets övriga kopparkorrosionsforskning för insyn och att även andra försök genomförs.

UPPDATERING: Protokollet från andra mötet är klart och finns nedan.

Efter att Kärnavfallsrådet i februari 2010 i sin rapport om läget inom kärnavfallsområdet menade att kärnavfallsbolaget SKB, efter två och ett halvt år av inaktivitet, måste genomföra egna studier av kopparkorrosion i syrefritt vatten har SKB påbörjat ett separat projekt. Till projektet är det knutet en referensgrupp vars andra möte genomfördes den 7 juni. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltar i referensgruppen.

På mötet presenterades utvecklingen av de två delprojekt som ingår i forskningsprojektet. I det första delprojektet ska Kenneth Möller vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut analysera ett gammalt provrör som blivit över vid ett experiment om kopparkorrosion i syrefri miljö som genomfördes på sent 1980-tal. Provröret har legat bortglömt i en byrålåda, men skulle kunna ge kunskap om kopparkorrosion i syrefritt vatten. En presentation av läget inom projektet finns nedan. Referensgruppen har även fått ge kommentarer på en projektplan som ska spikas innan sommaren. Projektet kan därefter genomföras och vara färdigt i höst.

På mötet blev det en hel del diskussion om problemet med att provröret i det först delprojektet förvarats liggande ner och att vatten därmed täckt det fönster av palladium som ska släppa ut väte ur röret för att kopparkorrosion i en syrefri miljö ska ske. Vattnet skulle kunna möjligheten för vätgas att komma ut. Mötet var enigt om att detta innebär att provröret inte kan ses som ett kontrollerat experiment och att därmed är möjligheten av att dra slutsatser från delprojektet begränsade.

Det andra delprojektet handlar om att upprepa det försök som Gunnar Hultquist på Kungliga tekniska högskola, KTH; genomfört och publicerat 2007 där han visat att kopparkorrosion kan ske i rent syrefritt vatten. Delprojektet ska genomföras vid Uppsala Universitet och Yvonne Andersson är projektledare. Delprojektet ska innehålla olika försök som ska pågå olika lång tid, men projektet som helhet blir inte klar innan årsskiftet då SKB planerar att lämna in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar. Yvonne Anderssons presentation finns nedan.

På mötet framförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, än en gång krav på att referensgruppen får insyn och påverkansmöjligheter även på kärnavfallsbolaget SKB:s övriga kopparkorrosionsforskning. MKG vill se att bolaget genomför långtidsstudier av kopparkorrosion i en simulerad slutförvarsmiljö och att bolaget tar upp paket S2 i LOT-projektet i berglaboratoriet i Äspö vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Efter att ha deltagit i de två första referensgruppsmötena har dessutom MKG skrivit ett separat brev till SKB för att framföra föreningens syn på referensgruppens arbete och på bolagets kopparkorrosionsforskning som helhet. Föreningen vill bland annat utöka referensgruppen så att den innehåller en ännu större andel forskare.

På mötet deklarerade Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, att föreningen inte längre ville delta i gruppen utan att de i fortsättningen kommer att delta som observatör.

Länkar:

Dagordningen till andra referensgruppsmötet >>

Protokoll från andra referensgruppsmötet >>

Bilaga A: Kenneth Möllers presentation av första delprojektet, "Korrosion av koppar i rent syrefritt vatten >>

Bilaga B: Yvonne Anderssons presentation av andra delprojektet, "Study of copper corrosion in pure water" >>

Länk till nyhet om det första referensgruppsmötet på MKG:s hemsida 100324 >>

Länk till nyhet om att MKG har skrivit ett brev till SKB om bolagets kopparkorrosionsforskning 100622 >>

Logga in