23 januari 2014 |

Avstämningsmöte i sak med SKB om ythydrologi i SR-Site

Den 19 november 2013 höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det nionde avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Mötet behandlade frågor om ythydrologi som hanteras i ansökans säkerhetsanalys, SR-Site. 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, granskar kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Eftersom det uppkommit specifika frågor om ythydrologi i ansökans säkerhetsredovisning, SR-Site, träffade SSM kärnavfallsbolaget den 19 november 2013 för utbyte av ytterligare information.

Frågorna under mötet handlade om de vattenflöden som rör sig i marken i Forsmark, där slutförvaret planeras, och sambanden mellan flödena och de redovisade beräkningarna som bolaget gjort av transporter av radionuklider.  De två konsulterna som anlitats av SSM, Ryk Klos från Aleksandira Sciences i UK och Anders Wörman från KTH presenterade sina granskningar och listade de frågor som uppstått. Även SKB:s konsulter gjorde presentationer under mötet. Samtliga finns att ladda ner nedan. Där finns också länkar till tidigare avstämningsmöten mellan SSM och SKB. 

Några av frågorna ansåg SSM hade fått tillfredsställande svar, men åtminstone två̊ återstår och de kommer att bli föremål för en formell begäran om komplettering till SKB.

 

Länkar:

Minnesanteckningar från avstämningsmöte i sak med SKB om ythydrologi i SR-site, 140123 >> 
Bilaga 1. Mötets agenda >>
Bilaga 2. Mötets frågelista >>
Bilaga 3. Mötets uppdaterade frågelista >>
Bilaga 4.1. Presentation "From R-10-02 to TR-10-06" av Ryk Klos, Aleksandria Sciences, UK och Anders Wörman, KTH, Stockholm >> (SSM)
Bilaga 4.2. Presentation "Use of MIKE SHE to parameterize Pandora" av Worman >> (SSM)
Bilaga 4.3. Presentation "Surface ecosystem in the assessment of radio nuclide waste" av Ulrik Kautsky, SKB >> (SKB)
Bilaga 4.4. Presentation "Questions concerning the application of MIKE SHE" av Emma Johansson, SKB och Mona Sassner, DHI Sverige AB >> (SKB)
Bilaga 4.5. Presentation "Questions concerning the advective transport in the Radionuclide Model" av Adolfo Avila, Facilia AB >> (SKB)

 

Tidigare avstämningsmöten:

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>

Femte mötet om Korrosion, lera och grundvattenkemi, 130423 >>

Sjätte mötet om Kompletteringar, tidplan och SFR, 130604 >>

Sjunde mötet om Kompletteringar av kapselfrågor, 130828 >> 

Åttonde mötet om Kompletteringar av biosfärsfrågor, 131119 >> 

 

Tidigare övergripande avstämningsmöten: 

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om det fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130905 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det fjärde övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 131112 >>

 

 

Logga in