23 april 2013 |

Avstämningsmöte med SKB om kopparkorrosion, lera och grundvattenkemi

Den 23 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, det femte avstämningsmötet om sakfrågor med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB under tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle. På mötet diskuterades bland annat interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit och långsiktig utveckling av grundvattenkemin. 

På avstämningsmötet den 23 april diskuterades interaktionen mellan kopparkorrosionsprodukter och bentonit. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, saknar redovisningar av detta i kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB:s, säkerhetsredovisning SR-Site och har därför begärt in mera detaljerade redovisningar. Även osäkerheter i omfattning av kopparkorrosion bör täckas i redovisningarna. Myndigheten betonar att det är upp till SKB att redovisa en helhetsbild kring denna fråga. SKB meddelar att de kommer att lämna svar i slutet av december i år, istället för i juni som tidigare var planerat. 

På mötet diskuterades också den långsiktiga utvecklingen av grundvattenkemin. Denna fråga är viktig bland annat för beräkningarna av kopparkapslarnas livslängd. SSM:s konsulter har visat att olika särskilda miljöbetingelser (t.ex. temperatur och strålning) i närheten av en kapsel kan främja sulfatreduktion och gropfrätning i närheten av en kopparkapsel. SKB svarar att de ska gå igenom litteratur och ett resonemang kring frågan.

På mötet diskuterades även beräkningar för radionuklidtransport samt bergspänningar i Forsmark. Du finner protokollet nedan.

 

Länkar: 

Protokoll från avstämningsmöte 130423 >>

 

Tidigare avstämningsmöten

Första mötet om Granskningsprocessen, 120328 >>

Andra mötet om Kopparkorrosion, 120703 >> 

Tredje mötet om Kriticitet, 121115 >> 

Fjärde mötet om Korrosions- och kapselfrågor, 130206 >>
 

Tidigare övergripande avstämningsmöten

Nyhet på MKG:s hemsida om det första övergripande avstämningsmötet, 120312 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det andra övergripande avstämningsmötet, 121128 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om det tredje övergripande avstämningsmötet mellan SSM och SKB, 130326 >>

 

Logga in