17 november 2010 |

Broschyr om tillståndsprocessen

 

Kärnavfallsbolaget har bestämt sig för att skicka in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Om Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen anser att ansökan är komplett börjar en flerårig granskning. MKG har gett ut en broschyr om hur kommande tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till.

 

I MKG:s broschyr om tillståndsprocessen får du en sammanfattande bild av hur ansökan kommer behandlas. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att granska ansökan enligt kärntekniklagen. Miljödomstolen kommer under tiden, med myndighetens stöd, att granska ansökan enligt miljöbalken. Den totala granskningstiden uppskattas ta minst 2-3 år. På grundval av yttranden från myndighet och domstol kommer regeringen, förmodligen någon gång i nästa mandatperiod, som besluta om tillstånd ska ges eller ej.

 

Ladda ner broschyren nedan! Eller läs mer på:

Om Kärnavfall/Beslutsprocess och juridik >>

 


Länk: 

 

Broschyr om tillståndsprocessen >> 

Logga in