Dagbok och aktbilagor

Dagbok

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle har fått målnummer M 1333-11. För varje mål förs en dagbok hos domstolen där alla ärenden och handlingar som rör målet antecknas kontinuerligt. Aktuell dagbok finns att ladda ner nedan eller på domstolens hemsida. 

Dagbok från 18-02-07 >>

 

Aktbilagor

De handlingar som inkommer till domstolen och som rör ansökan, kallas för aktbilagor. Aktbilagorna är offentliga och kan begäras ut av domstolen. För att göra det lättare för dig att få tag på de akter du är intresserad av har vi lagt ut aktbilagorna för nedladdning på MKG:s hemsida.

Här kan du ladda ner samtliga aktbilagor >> 

Här kan du ladda ner Mark- och miljödomstolens remisser om kompletteringsbehov samt de remissvar som inkommit >>

Fåtal handlingar i målet på Nacka Tingsrätts hemsida >>

Logga in