News and events 2013

SSNC and MKG’s joint statement on the research- and development program Fud-13

The Swedish Society for Nature Conservation and the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review, MKG, has submitted a joint statement on the power industry’s nuclear waste company’s research and development program Fud-13 to the Swedish Radiation Safety Authority.

SKB lämnar in decemberleveransen av KBS-kompletteringar till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som prövar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, har sedan inlämnandet av ansökan våren 2011 begärt flera kompletteringar och förtydliganden av sökanden, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

SSM saknar fortfarande underlag om djupa borrhål – påminner SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten, som granskar ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle enligt kärntekniklagen, skickade i oktober 2012 en begäran om komplettering rörande alternativa metoder. Myndigheten saknar fortfarande kompletteringar och har i december 2013 förtydligat för bolaget vad som behöver redovisas.

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om kopparkorrosion

Den 5:e december skickade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett öppet brev till forskningsledaren för den grupp vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet som utför forskning om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten åt kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB.

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om kompletteringskrav från den 18 november

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 6:e december skickat ett yttrande till mark- och miljödomstolen med en kopia till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Naturskyddsföreningen och MKGs andra yttrande om kompletteringsbehov

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har den 15 oktober skickat in ett yttrande till mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Naturskyddsföreningen och MKGs yttrande om vikten av en sammanhållen prövning

Den 8:e februari hade Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett möte. Efter mötet har sökanden, kärnavfallsbolaget SKB, framfört att SSM bör ta ansvar för strålsäkerhetsfrågorna och att domstolen skulle kunna arbeta med de andra frågeställningarna.

Naturskyddsföreningen och MKG:s yttrande över Fud-13

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har lämnat in ett yttrande över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning- och utvecklingsprogram, Fud-13, till Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

MKG:s yttrande om det finska kärnkraftsbolaget Fennovoima OY:s kärnavfallsplaner

Naturvårdsverket har samlat in synpunkter från svenska myndigheter, organisationer och privatpersoner om den nya ryska kärnkraftsreaktorn som det finska kärnkraftbolaget Fennovoima OY vill bygga i norra Finland. 

 

Länkar

Logga in