News and events 2014

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 juni om kapselfrågor

Den 5 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kontroll och provning av kapseln. Bland annat diskuterades redovisning av kravbild för oförstörande provning (OFP), redovisning av provbarhet för OFP, samt plan för kommande arbeten med förtydligande av kravbild för OFP.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 25 juni om kapselfrågor

Den 25 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter och krypmodellering. Syftet med mötet var att SSM skulle få möjlighet att ställa klargörande frågor på de kompletteringar som skickats in av bolaget.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 23 juni om kärnbränsleförvaret

Den 23 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade bolaget om försening av den aviserade Clink-kompletteringen, samt om läget för övriga kompletteringar.

Logga in