News and events 2014

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 juni om kapselfrågor

Den 5 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kontroll och provning av kapseln. Bland annat diskuterades redovisning av kravbild för oförstörande provning (OFP), redovisning av provbarhet för OFP, samt plan för kommande arbeten med förtydligande av kravbild för OFP.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 25 juni om kapselfrågor

Den 25 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter och krypmodellering. Syftet med mötet var att SSM skulle få möjlighet att ställa klargörande frågor på de kompletteringar som skickats in av bolaget.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 23 juni om kärnbränsleförvaret

Den 23 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade bolaget om försening av den aviserade Clink-kompletteringen, samt om läget för övriga kompletteringar.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 augusti om bränsleupplösningsfrågor

Den 19 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bränsleupplösningsfrågor. Under mötet ställde myndigheten frågor gällande mekanismer av alfastrålnings inverkan på bränsleupplösning, vilka bolaget svarade på genom att presentera sina senaste forskningsresultat och ställningstaganden.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 28 augusti om kärnbränsleförvaret

Den 28 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat informerade kärnavfallsbolaget om kommande kompletteringsinlämningar.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 september om kvarstående kompletteringar i slutförvarsansökan

Den 11 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående kvarstående kompletteringar till bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 september om kärnbränsleförvaret

Den 19 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 oktober om kvarstående kompletteringar i kapselfrågor

Den 2 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående kvarstående kompletteringar till bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Logga in