News and events 2015

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 27 januari om kärnbränsleförvaret

Den 27 januari höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 mars om kärnbränsleförvaret

Den 5 mars höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat diskuterades SSM:s kommande publiceringar i granskningen, samt kärnavfallsbolagets kvarstående kompletteringar.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 29 april om kärnbränsleförvaret

Den 29 april höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 juni om kärnbränsleförvaret

Den 5 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående tillståndsprövningen av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Bland annat diskuterades tidplaner och hur läget ser ut för SSM i granskningen.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 24 augusti om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 24 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. Under mötet diskuterades SSM:s och kärnavfal

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 21 september om preliminära granskningsresultat

Den 21 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om klargörande av vissa av myndighetens preliminära granskningsresultat som publicerades den 24 juni 2015.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 7 oktober om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 7 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 december om kärnbränsleförvaret och SFR-U

Den 2 december höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bolagets pågående tillståndsprövningar om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn (Clink) och en utbyggnad av det låg- och medelaktiva slutförvaret SFR i Forsmark. SSM informerar bl.a.

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB om bl.a. sprickrörelser från jordskalv

Den 24 juni 2015 publicerade Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, kapitel 3 i granskningsrapporten om långsiktig säkerhet rörande det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Kapitlet innehöll preliminära granskningsresultat av initialtillståndet i slutförvaret.

Miljö- och energidepartementet remitterar SSM:s synpunkter på MKG:s förslag om finansiellt stöd ur kärnavfallsfonden

Den 18 december skickade Miljö- och energidepartementet ut ett yttrande från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, från i oktober 2014 på remiss. Yttrandet innehåller SSM:s synpunkter på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG:s, förslag på ändringar i finansieringslagstiftningen som reglerar stödet till miljöorganisationer i prövningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Logga in