News and events 2019

Web-broadcast of seminar with experts from Canada, Switzerland and Europe on radioactive waste

Three international experts on radioactive waste visited Sweden invited by MKG and Milkas. In a seminar in Stockholm on May 24th, 2019, they shared their knowledge of the radioactive waste situation in Canada, Switzerland and Europe at a seminar at the office of Swedish Society for Nature Conservation in Stockholm.

New overview of eight countries' nuclear waste management from the Swedish National Council for Nuclear Waste

The Swedish National Council for Nuclear Waste [Kärnavfallsrådet], the government’s scientific advisory board, has published a report on how eight different countries manage nuclear waste.

Ny översikt om åtta länders kärnavfallshantering från Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet har publicerat en rapport om hur åtta olika länder hanterar kärnavfallet.

Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien samt Sverige ingår i urvalet som gjorts utifrån vart Kärnavfallsrådet varit på besök de senaste åren.

Remiss av förslag till föreskrifter från Riksgälden

Riksgälden har gått ut med en remiss om förslag till nya föreskrifter för kärnavfallsfinansiering. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vissa delar av kostnadsberäkningar, ansökningar om medel ur kärnavfallsfonden och redovisningar av använda fondmedel. Föreskrifterna gäller tillståndshavare för kärnteknisk verksamhet och berörda kommuner.

Websändning från Östhammars kommuns informationsmöte om kapselintegritet och ny kärntekniklag

Slutförvarsenheten på Östhammars kommun höll den 18 juni öppet möte om slutförvarsprocessen.

Gábor Szendrö, ämnesråd på regeringskansliet och särskild utredare i kärntekniklagsutredningen, presenterade sin utredning om ny kärntekniklag.

Huvudförhandling med förhandlingsordning för SFR 2 kungjord

Mark- och miljödomstolen har kungjort huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 om SFR 2 och samtidigt meddelat en förhandlingsordning.

Huvudförhandling med förhandlingsordning för SFR 2 kungjord

Mark- och miljödomstolen har kungjort huvudförhandlingen för mål nr 7062-14 om SFR 2 och samtidigt meddelat en förhandlingsordning.

Websändning från informationsmöte, Östhammars kommun – SSM och STUK

Den 20 maj besökte Kai Hämäläinen från finska STUK och Bo Strömberg från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten SSM, Alunda, på inbjudan av Östhammars kommun.  De föredrog de svenska respektive finska myndighetsprocesserna i frågan om slutförvaring av använt kärnbränsle. 

SKB sends complementary information on copper corrosion to the government

On April 4, 2019 the nuclear waste company SKB sent complementary information on copper corrosion to the government. The company declared that there are no problems with copper corrosion and that the environmental court has been misinformed and lacks the competence necessary to have an opinion on copper corrosion issues.

MKG hälsar nya medlemmar välkomna!

Från och med årsmötet för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som hölls den 24 maj 2019 har organisationen två nya medlemsföreningar: Jordens Vänner och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen.

Logga in