3 April 2012 |

Naturskyddsföreningen och MKG:s delyttrande om tillgången till rapporter

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG delyttrande inom kompletteringsfasen till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Föreningarna vill ha tillgång till samtliga företagsinterna rapporter från kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB med forskningsresultat mm som rör slutförvarsansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s delyttrande, 120403 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om delyttrandet >>


Logga in