13 December 2012 |

Naturskyddsföreningen och MKGs kompletteringsyttrande om en öppen kopparkorrosionsforskning

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat en komplettering till sitt tidigare inskickade yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och mark- och miljödomstolen. I yttrandet vill föreningarna att SSM ser till att viss kopparkorrosionsforskning som kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB i praktiken sekretessbelagt öppnas upp helt och hållet för granskning. Detta för att kvalitetssäkra vetenskapligheten i forskningen och bolagets redovisning av forskningen.

 

Länkar:

Naturskyddsföreningen och MKG:s komplettering – om tillgången på viktiga dokument rörande kopparkorrosionsforskning, 121213 >> 

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet >>

Logga in