2 October 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 2 oktober om kvarstående kompletteringar i kapselfrågor

Den 2 oktober höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående kvarstående kompletteringar till bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Syftet med mötet var att gå djupare in i frågan om kärnavfallsbolagets sammanlagda krav på kapselns konstruktion, tillverkning, provning och kvalificering som presenteras i underlaget till ansökan.

I ett tidigare avstämningsmöte mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB togs frågan upp om kärnavfallsbolagets sammanlagda krav på kapselns konstruktion, tillverkning, provning och kvalificering som presenteras i underlaget till ansökan. Syftet med avstämningsmötet den 2 oktober var att gå djupare in i denna fråga för att diskutera vilka kompletteringar som kvarstår i kärnavfallsbolagets slutförvarsansökan. Myndigheten önskar att bolaget tar hänsyn till sambandet mellan frågor om krav på kapselns mekaniska integritet, tillverkning, provning och kvalificering i sina kompletteringssvar.

 

Länkar:

 Protokoll från avstämningsmötet, 141002 >>

Mail till SKB från SSM ang avstämningsmötet den 2 oktober >>

Logga in