11 September 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 11 september om kvarstående kompletteringar i slutförvarsansökan

Den 11 september höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB angående kvarstående kompletteringar till bolagets ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Syftet med mötet var att få en gemensam övergripande bild över hur läget ser ut gällande de kompletteringar som kvarstår, med särskild fokus på kapselfrågor. 

Efter avstämningsmötet mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB den 25 juni sammanfattades en lista över kvarstående frågor kopplade till kompletterande information. Avsikten med listan var att lyfta fram de frågor som SSM anser behöver bevakas under de kommande månaderna för att möjliggöra myndighetens sakgranskning. Syftet med mötet den 11 september var att följa upp denna lista och på så vis få en gemensam övergripande bild över hur läget ser ut gällande de kompletteringar som kvarstår, med särskild fokus på kapselfrågor. De kvarstående frågorna i listan rör i stor sett behovet att påvisa tydlighet och samstämmighet i kärnavfallsbolagets planer för, och krav på, kapseln.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 140911 >>

Logga in