19 August 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 19 augusti om bränsleupplösningsfrågor

Den 19 augusti höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB om bränsleupplösningsfrågor. Under mötet ställde myndigheten frågor gällande mekanismer av alfastrålnings inverkan på bränsleupplösning, vilka bolaget svarade på genom att presentera sina senaste forskningsresultat och ställningstaganden.

Området i fokus vid mötet den 19 augusti 2014 mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, var processer som kan påverka bränsleupplösningshastigheten tusentals år efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle. Dagens använda kärnbränsle har mycket stark gammastrålning, men efter några tusen år blir alfastrålningen den helt dominerande. Under mötet ställde myndigheten därför frågor gällande mekanismer av alfastrålnings inverkan på bränsleupplösning, vilka kärnavfallsbolaget svarade på genom att presentera sina senaste forskningsresultat och ställningstaganden. Presentationer från SSM och bolaget finns länkade nedan.

 

Länkar:

Protokoll från avstämningsmötet, 140819 >>

Bilaga 1: SSM:s presentation >>
Bilaga 2: SKB:s presentation >>

Logga in