25 June 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 25 juni om kapselfrågor

Den 25 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter och krypmodellering. Syftet med mötet var att SSM skulle få möjlighet att ställa klargörande frågor på de kompletteringar som skickats in av bolaget.

Mötet den 25 juni mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kapselns mekaniska integritet, tillverkningsaspekter och krypmodellering är en fortsättning på det avstämningsmöte om kapselfrågor som hölls den 25 april. Syftet med mötet var att fortsätta diskutera kapselfrågorna från föregående möte, för att SSM skulle få möjlighet att ställa klargörande frågor på de kompletteringar som skickats in av kärnavfallsbolaget, samt att diskutera hur de nya resultaten som har kommit fram påverkar säkerhetsanalysen.

Uppdatering: Se länkar till handlingar tillhörande mötet som inkommit vid senare tillfällen.


Länkar:

Avstämningsmöte med SKB avseende kapselrelaterade frågor, 140625 >>
Bilaga 1: Protokoll från avstämningsmötet, 140625 >>
Bilaga 2: SKB:s presentation – Kapselmöte med SSM >>

Nyhet på MKG:s hemsida om avstämningsmöte i sak med SKB om kopparkorrosion, 140425 >> 


Uppdatering:
Svar till SSM på frågor i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25, 141111 >>
Samt: Gammal version av svar till SSM >> 

SKB:s svar på frågan om krypprovning och modellering i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25, 141126 >> 

Uppdaterad svar från SKB på frågor i protokollet från kapselavstämningsmötet 2014-06-25 – fråga 9 om spänningskorrosionsförsök, 150703 >>
Bilaga: SKB R.15.11 Further metallographic analysis of MiniCan SCC test specimens, 2015 >>

Godkända presentationer av tidigare inskickade, ej godkända i SKB:s dokumenthanteringssystem (identiska med 0.1 versionerna) som dokumenthanteringssystem, 151015 >>
Bilaga: Kapselmöte med SSM, 140625 >>

Logga in