5 June 2014 |

Avstämningsmöte mellan SSM och SKB den 5 juni om kapselfrågor

Den 5 juni höll Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett avstämningsmöte med kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kontroll och provning av kapseln. Bland annat diskuterades redovisning av kravbild för oförstörande provning (OFP), redovisning av provbarhet för OFP, samt plan för kommande arbeten med förtydligande av kravbild för OFP.

Syftet med mötet den 5 juni mellan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och kraftindustrins kärnavfallsbolag, SKB, angående kontroll och provning av kapseln var att fortsätta diskussionen om de kapselrelaterade frågor som diskuterats under avstämningsmötet i mars. Under mötet diskuterades bland annat redovisning av kravbild för oförstörande provning (OFP), redovisning av provbarhet för OFP, samt plan för kommande arbeten med förtydligande av kravbild för OFP. Kärnavfallsbolaget informerade om att en ny rapport kommer att inkomma till SSM i september som redovisar statusen för utvecklingen av OFP. 

Nästa möte kommer att hållas vid inlämnandet av den nya rapporten. Datumet stäms av senare.

 

Länkar:

Avstämningsmöte med SKB angående kontroll och provning av kapseln, 140605 >>
Bilaga 1: Protokollet från avstämningsmötet, 140605 >>
Bilaga 2: SSM:s presentation – Utgångspunkter för SSM:s granskningar >>
Bilaga 3: SKB:s presentation – Kontroll provning >>

Logga in