15 november 2010 |

Fjärde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 15 november träffades referensgruppen för kärnavfallsbolaget SKB:s forskningsprojekt om kopparkorrosion i syrefritt vatten för fjärde gången sedan starten i mars 2010. På mötet redovisades resultat från öppnandet av det provrör som legat ner i en skrivbordslåda på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i nästan 20 år. På mötet lyfte även Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, det brev som föreningen skickat till kärnavfallsbolaget med krav på vetenskaplighet och ökad öppenhet för forskningsresultat. 

UPPDATERING: Anteckningar från tredje mötet är klart och finns nedan.

Efter att Kärnavfallsrådet i februari 2010 i sin rapport om läget inom kärnavfallsområdet menade att kärnavfallsbolaget SKB, efter två och ett halvt år av inaktivitet, måste genomföra egna studier av kopparkorrosion i syrefritt vatten har SKB påbörjat ett separat projekt i detta syfte. Till projektet är det knutet en referensgrupp vars tredje möte genomfördes den 27 augusti. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltar i referensgruppen.

På mötet gjorde först kärnavfallsbolaget en kort presentation av hur planen för framtida kopparkorrosionsforskningen hanteras i forskningsprogrammet Fud-10. Alla presentationer från mötet finns nedan.

Huvuddelen av mötet ägnades sedan åt det delprojekt som genomförs av Kenneth Möller vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projektet är en studie av eventuell kopparkorrosion i rent syrefritt vatten genom att undersöka koppartrådar i ett 19 år gammalt palladiumförslutet provrör som upphittats i en skrivbordslåda på SP. Provröret var en del av ett kopparkorrosionsförsök som gjordes på Statens kärnkraftinspektions, SKI:s, uppdrag kring 1990 men som inte behövdes. Röret hamnade därför liggande i en låda och upphittades förra året igen. Projektbeskrivningen finns på MKG:s nyhet från det tredje referensgruppsmötet (länk nedan).

Röret öppnandes dem den 9 september på SP och resultatet av studier av koppartrådar och vatten i röret var nu klara. Analyserna visade att ingen kopparkorrosion förekommit i röret sedan det ursprungliga försöket utfördes. Nu återstår att undersöka om palladiumförslutningen påverkats av att det täckts av vatten eftersom röret legat ner och därför kanske inte släppt igenom vätgas på det sätt som krävs för att korrosion ska förekomma. Resultatet från den analysen beräknas vara klar till i den 11 februari då nästa referensgruppsmöte äger rum.

Mötet avslutades med att Johan Swahn från MKG presenterade delar av innehållet i det brev föreningen skickat till SKB med anledning av det upptäckta fusket i redovisningen av resultat från kopparkorrosionsforskning i Äspö-laboratoriet som upptäckts vid en myndighetsgranskning. I brevet kräver MKG att SKB agerar mer vetenskapligt och öppnar upp sin forskning för ökad insyn.

 

Länkar:

Dagordningen till fjärde referensgruppsmötet >>

Minnesanteckningar från fjärde referensgruppsmötet, 101115 >>

Bilaga A, presentation om Fud-kapseln som barriär av Wikberg 101115 >>

Bilaga B, presentation om korrosion av koppar i rent syrefritt vatten av Möller, 101115 >>

Bilaga C, presentation om permeation genom Pd-bleck av Möller 101115 >>

Bilaga D, presentation om kopparkorrosion av Johan Swahn 101115 >>

Nyhet om att MKG skrivit till SKB om ökad vetenskaplig öppenhet >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in