Fud-10

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. I slutet av september 2010 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-10. Sista datum för remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten är 31 december 2010. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, är en av remissinstanserna.

SKB:s forskningsprogram Fud-10, september 2010 >>

Nyhet på MKG:s hemsida där du kan ladda ner remissinstansers yttranden >>

Kalendernyhet på MKG:s hemsida om presentationen av SKB:s forskningsprogram Fud-10, 10-10-22 >>

Logga in