Fud-19

Enligt kärntekniklagen ska kärnkraftsindustrin vart tredje år presentera en forskningsplan för hanteringen av kärnkraftsavfall som ska godkännas av regeringen. Den 1 oktober 2019 publicerade kärnavfallsbolaget SKB sin forskningsrapport, Fud-19. Sista datum för remissvar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är 31 december 2019.

SSM ska granska rapporten utifrån planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsresultat, alternativa hanterings- och förvarsmetoder och lämna över ett yttrande till regeringen senast den 31 mars 2020. Även Kärnavfallsrådet ska yttra sig och sedan brukar regeringen mot slutet av efterföljande år, d.v.s. i detta fall i december 2020, ta ett beslut om att forskningsprogrammet uppfyller kraven i kärntekniklagen. 

Naturskyddsföreningens, Jordens Vänners och MKG:s yttrande över Fud- 2019:

Yttrande från Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, över kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskningsprogram Fud- 2019, 200124 >>

Bilaga 1 till yttrande över Fud-2019: Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-program 2016 och 2013, 200124 >>


Fud-programmet 2019:

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Läs mer om forskningsprogrammet Fud: 

SKB bemöter SSM:s och kärnavfallsrådets synpunkter på Fud-19, 200920 >> 

SKB ges möjlighet att yttra sig över granskningen av Fud-19, 200902 >>

Kärnavfallsrådet har lämnat in sitt yttrande över Fud-19, 200630 >>

SSM till regeringen: Godkänn Fud-2019, inget om LOT-försöket, 200330 >>

Nyhet om att Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och MKG yttrar sig över Fud-2019 200124 >>

Fud 2019 presenteras – upptagning av Lot-paket avslöjas under möte hos SSM, 191016 >>

Industrin har lämnat forskningsprogrammet Fud 2019 till SSM, 191001 >>

Här finns alla tidigare Fud-processer beskrivna >>

SKB Fud-program 2019 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2019, 191001 >>

Fud 2019 - Inbjudan av SSM till möte med remissinstanser 2019-10-16, 191001 >>

Logga in