Huvudförhandlingen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt huvudförhandling om kärnkraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle pågick under fem veckor hösten 2017. Den 20 december väntas domstolen skicka sitt yttrande till regeringen (datumet kan komma att ändras).

Naturskyddsföreningen och MKG deltog på förhandlingen och gjorde dagliga rapporteringar. Dessa hittar du här >>

 

Länkar:

Domstolens frågor: Sammanställning av mark- och miljödomstolens återstående frågor vid fortsatt huvudförhandling den 23 oktober 2017 i mål M1333-11 och M 4716-13 >> (MKG:s anteckningar, dokumentet finns inte som aktbilaga) 

Domstolens protokoll från de tre sista veckorna av förhandlingen i Östhammar 2-5 oktober och Stockholm 23-27 oktober>>

Domstolens protokoll från de första två veckorna av förhandlingen i Stockholm 5-14 september >>

Förhandlingsordning huvudförhandlingen, 170704 >> (Uppdatering: Starttiden den 23 oktober har ändrats till kl. 10:00)

Presentationer från huvudförhandlingen listade på MKG:s hemsida >>

Pressmeddelande på Nacka tingsrätts hemsida, 170831 >>

Information om ansökan och huvudförhandlingen på Nacka tingsrätts hemsida, 170705 >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Följ Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under förhandlingen här >>

Nyhet om att huvudförhandlingen kunggjorts av mark- och miljödomstolen, 170704 >> 

Logga in