5 februari 2010, 23:00 |

Samråd enligt miljöbalken i Östhammar

Den 6 februari, i Östhammar, anordnar kärnavfallsbolaget, SKB, samrådsmöte enligt miljöbalken. Ämnet för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska finnas med ansökan för att bygga ett slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall.

Samråd om: Preliminär MKB kärnbränsleförvar och vattenverksamhet

Preliminärt program:
Klockan 10.00-12.00 Samråd om vattenverksamhet (presentation och samrådsmöte)
Klockan 13.00-14.30 Preliminär MKB, presentationer
Klockan 15.00-17.00 Samrådsmöte MKB

Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar, Östhammars kommun.

Underlag: finns att ladda ner på industrins hemsida.

Underlag på industrins hemsida >>

Samrådet var först planerat till den 24 oktober 2009, men sköts upp på grund av att MKB:n inte var färdig.
Nyhet på MKG:s hemsida om uppskjuten MKB >>

Logga in