8 februari 2010, 23:00 |

Samråd enligt miljöbalken i Oskarshamn

Den 9 februari 2010, i Oskarshamn, anordnar kärnavfallsbolaget, SKB, samrådsmöte enligt miljöbalken. Ämnet för samrådet är den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som ska finnas med ansökan för att bygga ett slutförvar för högaktivt radioaktivt avfall. Mer specifikt kommer samrådsmötet i Oskarshamn handla mer om den inkapslingsanläggning som industrin planerar att bygga där.

Samråd om: Preliminär MKB inkapslingsanläggning

Program
16.00–21.00 Samråd om preliminär MKB
16.00–18.00 Presentationer
19.00–21.00 Samrådsmöte

Plats: Figeholms fritid och konferens, Hägnad, Figeholm, Oskarshamns kommun.

Underlag: finns att ladda ner på industrins hemsida.

Underlag på industrins hemsida >>

Samrådet var först planerat till den 10 november 2009, men sköts upp på grund av att MKB:n inte var färdig.
Nyhet på MKG:s hemsida om uppskjuten MKB >>

Logga in