13 mars 2007, 23:00 - 14 mars 2007, 23:00 |

KASAM anordnar seminarium om slutförvarsmetoden ”djupa borrhål”

Den 14-15 mars kommer KASAM (statens råd för kärnavfallsfrågor) att anordna ett seminarium för att diskutera slutförvarsmetoden ”djupa borrhål”.

Tid: 14-15 mars 2007. Start kl 13.00 den 14 mars och slut omkring 17.00 den 15 mars.

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Seminariet är en del i KASAMs nystartade genomlysningsprojekt. Projektet ska enligt KASAM ge ”beslutsfattare och allmänhet ökad insyn i kärnavfallsfrågan - alla argument ska testas i det offentliga rummet. Särskilt viktigt är att värderingarna bakom analyser, förslag och argument lyfts fram. Detta bidrar till att stärka KASAM:s roll som rådgivare till regeringen samtidigt som genomlysningen ska vara en resurs för alla intressenter i den kommande tillståndsprövningen.”

Först ut som föremål för utfrågning är slutförvarsmetoden ”djupa borrhål”. Det kommer ske på seminariet den 14-15 mars med hjälp av föredrag, frågor och panelutfrågning.

På seminariet kommer bland andra Karl-Inge Åhäll att medverka som författare till den rapport som MKG gav ut om djupa borrhål.

 Inbjudan och program >>

Länk till Kasams hemsida: www.sou.gov.se/kasam

Om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in