4 september 2007 |

Lågt intresse för industrins ansökan om inkapslingsanläggningen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har skickat över de synpunkter som kommit från remissinstanserna på ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning. Bara Statens strålskyddsinstitut, SSI, har haft synpunkter. Detta visar på en förståelse för att ansökan är felaktig.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, meddelade i mars i ett yttrande till Statens kärnkraftsinspektion, SKI, att myndigheten inte tänker fortsätta med granskningen av kärnkraftsindustrins ansökan enligt kärntekniklagen om att få bygga en inkapslingsinläggning för använt kärnkraftsbränsle. Skälet var att ansökan inte är fullständig och saknar allt för många delar för att en granskning ska vara meningsfull. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, välkomnade SSI:s beslut i mars eftersom en ansökan för en inkapslingsanläggning inte bör skiljas från hela slutförvarsansökan. Även SKI har begärt omfattande kompletteringar.

SSI:s yttrande var ett svar på en möjlighet att lämna synpunkter på INKA-ansökan som SKI hade gett remissinstanserna (27 stycken) i november 2006. När nu Statens kärnkraftinspektion, SKI, översänder remissinstansernas synpunkter till kärnkraftsindustrin visar det sig att intresset för att lämna synpunkter på den delaktiga ansökan har varit liten. Det är bara SSI som lämnat ett yttrande.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, menar att det låga intresset för ansökan och myndigheternas agerande speglar en förståelse för att inlämnandet av ansökan i grunden är en felaktig juridiskt handling. Genom att splittra ansökan om att få bygga ett slutförvar i två delar – en om en inkapslingsanläggning och en om ett slutförvar – har kärnkraftsindustrin, SKB, försökt att kortsluta beslutsprocessen.

SKI:s brev till industrin 070903 >>

MKG:s nyhet om SSI:s beslut om att avbryta granskningen av ansökan >>

MKG:s nyhet om att SKI begär genomgående komplettringar av kärnkraftsindustrins ansökan för en inkapslingsanläggning >>

SKI:s inbjudan till att lämna synpunkter 061117 >>

Östhammars kommun har i februari 2008 lämnat ett yttrande över industrins ansökan för inkapslingsanläggningen.

Östhammar kommuns yttrande till SKI 080201 >>

Logga in