3 december 2007 |

Hemsida för sammanslagning av SKI och SSI

Myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, ska slås samman till en ny myndighet. Utredaren för hur det ska genomföras heter Ann-Louise Eksborg. Nu har utredningen fått en egen hemsida där information om sammanslagningen presenteras.

Länk till utredningens hemsida >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att utredare är utsedd 070920 >>

Nyhet på MKG:s hemsida MKG:s yttrande om sammanslagningen 070620 >>

Ny nyhet! Förslag på mål, verksamhet och finansiering för Strålskyddsmyndigheten >>

Logga in