14 december 2007 |

Samrådsmöte om myndigheternas granskning av säkerhetsanalysen SR-Can

Den 14 december hölls ett samrådsmöte med myndigheterna och kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, Östhammars och Oskarshamns kommuner var observatörer. Mötet handlade främst om myndigheternas, Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, och Statens strålskyddsinstitut, SSI:s, granskning av industrins säkerhetsrapport SR-Can. På mötet gjorde myndigheterna en längre presentation av preliminära synpunkter från deras granskning. En skriftlig rapport ska vara färdig i början av nästa år och det blir då även en informationsmöte.

Den 14 december hölls ett så kallat PLU-samråd mellan industrin och myndigheterna. Mötet var ett i en serie av samrådsmöten. På mötet gjorde myndigheterna en presentation om deras granskning av säkerhetsrapporten SR-Can. Presentationen finns nedan. Det är viktigt att påpeka att presentationen ska ses som preliminära synpunkter och att OH-bilderna inte är tänkta att stå för sig själva utan medföljande presentationer. Målsättningen för myndigheterna är att ha en färdig granskningsrapport för tryckning den 1 februari 2008. Efter det kommer myndigheterna att anordna en bredare informationsträff.

På de nationella samrådsmötena mellan industri och myndigheter har kärnavfallskommunerna Oskarshamn och Östhammar observatörsstatus. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare begärt att få samma status men industrin och SKI har motsatt sig detta. MKG menar att inte kunna få delta på det aktuella mötet som observatör försvårar föreningens arbete med att granska industrins kärnavfallsprogram.

Kallelse och dagordning för samrådsmötet >>

Myndigheternas presentation från mötet >>

Logga in