17 december 2007 |

PM från MKG om viktiga frågeställningar att granska i industrins forskningsprogram, FUD

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skrivit ett PM om de frågeställningar som föreningen hittills har identifierat som viktiga i industrins forskningsredovisning, FUD-2007. MKG kommer som andra remissinstanser att lämna in sitt slutliga yttrande till Statens kärnkraftinspektion, SKI, senast den 15 mars 2008. SKI kommer sedan i sin tur att lämna ett yttrande till regeringen. Regeringen har sedan möjlighet att påverka industrin i deras arbete med att ta fram en säker hantering av kärnavfallet. Frågor som MKG tar upp i sitt PM är bland annat redovisningen av alternativa metoder, oberoende samhällsvetenskaplig forskning, tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet samt avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet.

MKG har sammanfattat sina FUD-frågor i ett PM. Remissyttrande över industrins FUD-program ska vara inlämnade till Statens kärnkraftinspektion, SKI senast den 15 mars 2008. Alla, inte bara remissinstanserna kan svara på remissen. Rapporten FUD-2007 kan beställas från industrin, SKB eller laddas ner från deras hemsida.

De frågor som MKG tar upp i sitt PM om industrins forskningsprogram FUD-2007 är:

  • Tidsplanen för det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet i relation till den planerade tidpunkten för inlämnandet av ansökan i slutet av 2009
  • Avsaknad av resultat från långtidsförsöken i Äspö-laboratoriet
  • Frågeställningar som rör den långsiktiga säkerheten för slutförvaret som fortfarande inte verkar tillräckligt utredda
  • Behov av precisering av kärnavfallssystemets uppfyllelse av samhälleliga mål och funktionskrav
  • Redovisningen av alternativa metoder
  • Lokaliseringsprocessen och miljökrav
  • Safeguards och den långsiktiga frågan om kärnvapen från kärnavfall
  • Behovet av från industrin oberoende samhällsvetenskaplig forskning

Nedan finns förutom MKG:s PM även de dokument och länkar som det hänvisas till i dokumentet.

MKG:s PM om viktiga FUD-frågeställningar som pdf >>

FUD-remissen som Statens kärnkraftinspektion skickat ut >>

Informationsbroschyr om att svara på remisser från regeringens hemsida >>

MKG:s korta beskrivning av FUD-processen och FUD 2007 >>

De av industrins IPR-rapporter som nämns i PM:et:

SKB TR-07-10 Äspö Hard Rock Laboratory Annual report 2006 >>

SKB IPR-07-06 Äspö Hard Rock Laboratory – Planning Report for 2007 >>

SKB IPR-07-04 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report October–December 2006 >>

SKB IPR-07-09 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report January–March 2007 >>

SKB IPR-07-11 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report April–June 2007 >>

pdfSKB IPR-07-11 Äspö Hard Rock Laboratory – Status Report July–
September 2007 >>

Mer information om rapporter om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Industrins, SKB:s, utlysning om forskningsanslag för samhällsvetenskaplig forskning våren 2007 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SKI:s FUD-granskningsmöte >>

Logga in