23 januari 2008 |

Kärnavfallsrådet kommenterar riskerna för kopparkorrosion

I oktober 2007 skrev ledamoten i Kärnavfallsrådet Willis Forsling, professor i oorganisk kemi vid Luleå tekniska universitet och rådets sakkunnige Hannu Hänninen, professor i maskinteknik vid Tekniska högskolan i Helsingfors, ett PM där de kommenterar riskerna för kopparkorrosion i syrefritt vatten. Texten behandlar en viktig och kontroversiell fråga som rör den långsiktiga säkerheten för slutförvaret och har först nu uppmärksammats och distribuerats av rådet efter en nyhetsartikel i Svenska Dagbladet. De forskare, bland annat Peter Szakálos och Gunnar Hultquist vid Kungliga tekniska högskolan, som har kommit med nya rön om kopparkorrosionsrisker i syrefritt vatten. Har skrivit ett brev till miljöministern där de även redovisar sin syn på Kärnavfallsrådets forskares kritik. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att myndigheterna och Kärnavfallsrådet snarast bör se till att en hearing hålls för att klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att klargöra behovet av ytterligare studier av frågan. MKG anser att det inte är tillräckligt att hänvisa till att det är industrins, SKB:s, ansvar att undersöka frågan vidare.

Tre svenska forskare (Peter Szakálos, Szakálos Material Science AB, Gunnar Hultquists, Kungliga tekniska högskolan, KTH, och Gunnar Wikmark, Advanced Nuclear Technology) har utfört exepriment som pekar på att koppar kan korrodera ("rosta") i vatten som inte innehåller syre och har i höstas publicerat sina resultat i en vetenskaplig tidskrift. En viktig skyddsmekanism för att dämpa korrosionen av kopparkapslarna i ett slutförvar är att vattnet ska vara fritt från syre. Om det visar sig att koppar kan korrodera i kontakt med rent syrefritt vatten påverkar detta säkerhetsanalysen för ett slutförvar. Forskarna menar att processen är mycket temperaturberoende. Eftersom temperaturen är högre i slutförvaret de första tusen åren skulle säkerheten för slutförvaret kunna påverkas redan tidigt.

Det har nu framkommit att Kärnavfallsrådets ledamot Willis Forsling, professor i oorganisk kemi vid Luleå tekniska universitet och rådets sakkunnige Hannu Hänninen, professor i maskinteknik vid Tekniska högskolan i Helsingfors, i oktober förra året skrev ett PM åt rådet där de kommenterar riskerna för kopparkorrosion i syrefritt vatten. De ifrågasätter i PM:et KTH-forskarnas resultat och menar att det inte är fråga om korrosion av koppar utan att den vätgasutveckling som äger rum kommer från andra processer. PM:et offentliggjordes först i samband med att en artikel skrevs i Svenska Dagbladet den 21 januari och har sedan skickats ut till aktörerna inom kärnavfallsområdet.

KTH-forskarna har skrivit ett brev till Miljöministern där de undrar över Kärnavfallsrådets agerande och avfärdar rådets experters resonemang.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att myndigheterna Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och/eller Kärnavfallsrådet snarast bör se till att en hearing hålls för att klargöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att klargöra behovet av ytterligare studier av frågan. MKG anser att det inte är tillräckligt att hänvisa till att det är industrins, SKB:s, ansvar att undersöka frågan vidare.

Kärnavfallsrådets PM om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

KTH-forskarnas brev till Miljöministern angående Kärnavfallsrådets PM om kopparkorrosion >>

Länk till den nya artikeln om kopparkorrosion i Svenska Dagbladet >>

Läs mer om frågan om kopparkorrosion i syrefritt vatten på MKG:s hemsida >>

Ny nyhet! Forskarkommentar på KTH-forskarnas artikel >>

Logga in