11 november 2005 |

MKG skriver till miljöministern för att få insyn i möten

Kärnavfallsbolaget SKB AB vill inte låta MKG delta som observatör i de särskilda samrådsmöten och expertgruppsmöten som regelbundet hålls mellan kärnavfallsbolaget och tillsynsmyndigheterna SKI och SSI.

I juni 2005 begärde MKG hos kärnavfallsbolaget SKB AB och tillsynsmyndigheterna Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI) att på samma sätt som kommunerna Östhammar och Oskarshamn få delta som observatörer i de så kallade särskilda samråd som kärnavfallsbolaget och myndigheterna regelbundet håller. MKG vill även bli observatör på de expertrådsmöten som bolaget och myndigheterna håller. Anledningen till ansökan är att även MKG anser sig behöva ha tillgång till all relevant information i slutförvarsfrågan för att kunna utför sitt granskningsuppdrag fullt ut.

Nu har kärnavfallsbolaget avvisat MKG:s begäran. SKI har samma syn som SKB. Däremot skriver SSI att man inte motsätter sig att MKG kan delta som observatörer vid de särskilda samråden.

Med anledning av kärnavfallsbolagets ställningstagande har MKG skrivit till miljöministern för att söka stöd för sin begäran.

MKG följde upp denna fråga vid mötet mellan MKG och miljöministern.
Se separat nyhet här >>

Läs MKG:s brev till ministern >>

Läs MKG:s begäran >>

Läs SKB AB:s svar >>

Läs SKI:s svar >>

Läs SSI:s svar >>

Logga in