9 maj 2008 |

Miljödepartementet skickar ut Statskontorets utredning på remiss

Statskontoret har på uppdrag av regeringen genomfört en utvärdering av miljörörelsens möjlighet att ansöka om medel ur kärnavfallsfonden. Utvärderingen samt ett förslag till ny förordningstext har lämnats till Miljödepartementet som har skickat ut förslagen på remiss. Remissen från miljödepartementet samt länk till MKG:s nyhet med Statskontorets rapport finns nedan.

Statskontoret har utvärderat försöksverksamheten under 2005-2008 med möjligheten för miljöorganisationer att erhålla stöd ur Kärnavfallsfonden. Utvärderarens rapport blev klar i slutet av april och nu har Miljödepartementet skickat ut utvärderingens förslag på remiss. Sista svarsdatum för remissen är den 15 augusti. Även om remissen vänder sig till ett antal remissinstanser kan vem som helst svara på remissen, även privatpersoner.

Miljödepartementets remiss på Statskontorets utvärdering >>

Nyhet på MKG:s hemsida om Statskontorets utvärdering >>

Logga in