28 juni 2008 |

Kärnkraft 2008 – KTH presenterar forskarrön om kopparkorrosion

Den 30 maj höll förlaget Talentum tillsammans med STF ingenjörsutbildning och Vattenfall ett seminarium om kärnkraft. På seminariet hölls ett flertal presentationer om kärnkraft och kärnavfall. Peter Szakálos presenterade bland annat de 15-års-försök som gjorts på koppar i syrefritt vatten, se bild.

Kopparkorrosion
Koppar som den ser ut efter 15 år i destillerat vatten i rumstemperatur. Väte från korrosionen kan ta sig ut ur behållaren till vänster men inte från behållaren till höger. Inget kan ta sig in i behållarna. Från början var vattennivåerna lika i de två behållarna vilket tyder på att vatten har gått åt till vätekorrosionen.

Presentation av Peter Szakalós som hölls på Kärnkraft 2008 >>

Information om seminariet från Affärsvärlden.se >>

Nyhet på MKG:s hemsida om kopparkorrosion i syrefritt vatten >>

Logga in