14 november 2005 |

MKG uppvaktade miljöminister Lena Sommestad

Den 14 november uppvaktade en delegation från MKG miljöminister Lena Sommestad och medarbetare.


En delegation från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) (Maria Brandt, Mikael Karlsson, Johan Swahn, Catharina Lihnell Järnhester, Guy Madison, Lisa Hedin) uppvaktade den 14 november miljöminister Lena Sommestad med medarbetare (Monica Lövström, Ansi Gerhardsson, Lars Ekecrantz, Gabor Szendrö) på Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet.

På mötet lyfte MKG följande frågor:

  1. Frågan om kärnavfallsindustrins nuvarande kärnavfallsprojekt har blivit omodern och riskerar att inte uppfylla modern miljölagstiftning
  2. Frågan om regering och myndigheter har varit för tama i att ställa krav på kärnkraftsindustrin – något som lett fram till nuvarande situation
  3. Frågan om bristen på rättvisande alternativredovisningar av metoder för hantering av använt kärnbränsle
  4. Frågan om hur djupa grundvattenströmmar påverka den miljömässigt långsiktigt bästa lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle
  5. Frågan om kärnkraftsindustrins ovilja att ge miljöorganisationerna insyn i särskilda samrådsmöten och expertrådsmöten mellan myndigheterna och kärnavfallsbolaget.
  6. Frågan om det ska vara kärnavfallsbolaget som helt ska få styra de samråd som inte förs enligt 6 kap §6 Miljöbalken.

MKG har följt upp mötet med ett brev till miljöministern.

MKG:s brev till miljöministern 051125 >>

Bilaga till MKG:s brev till miljöministern 051125 >>

Logga in