22 januari 2009 |

Regeringen vill ha granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har genom ett beslut den 22 januari gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att begära en internationell granskning av myndigheten och dess tillsynsverksamhet hos det internationella atomenergiorganet, IAEA. Myndigheten skall rapportera resultatet av granskningen till regeringen. Förslaget är att en sådan granskning genomförs 2012. En granskning tar cirka 2 år.

Regeringen har gett Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att begära en internationell granskning av myndigheten och dess tillsynsverksamhet hos det internationella atomenergiorganet IAEA. Myndigheten har själv föreslagit att IAEA ska genomföra en granskning av myndigheten och dess tillsynsverksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att granskningen genomförs år 2012, men tidpunkten är beroende av IAEAs övriga åtaganden inom detta område.
Granskningen ska vara en så kallad IRRS-granskning (Integrated Regulatory Review Service) som IAEA. En IRRS-granskning syftar till att ge en medlemsstat råd om hur den kan stärka och effektivisera sin nationella myndighet. Granskningen tar cirka 2 år att genomföra.

Strålsäkerhetsmyndigheten skall rapportera resultatet av granskningen till regeringen.

Nyhet på regeringens hemsida >>

Strålsäkerhetsmyndighetsmyndighetens begäran till regeringen >>

Regeringens beslut >>

Logga in