4 februari 2009 |

MKG deltog på allmänt samråd i Figeholm i Oskarshamns kommun

Den 4 februari hölls ett allmänt samrådsmöte i Oskarshamns kommun. Mötet ägde rum på Figeholms konferensanläggning och föregicks av en presentation av den tänkta gestaltningen av slutförvarets delar ovan jord och transportfrågor. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor på mötet.

Samrådsmötet som hölls den 4 februari i Oskarshamns kommun var ett led i samrådsprocessen inför en eventuellt kommande ansökan från kärnkraftsindustrin om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle i direkt anslutning till antingen Oskarshamns kärnkraftverk eller Forsmarks kärnkraftverk.

Kärnavfallsbolaget ämnar välja en av platserna för lokalisering av slutförvaret under första halvåret 2009 och en ansökan är planerad till slutet av 2010. Inkapslingsanläggningen kommer oavsett placering av slutförvar att placeras i anslutning till centrallagret för använt kärnbränsle (CLAB) i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk.

Temat för samrådet var denna gång: "Lokalisering, gestaltning och transporter". Inför samrådsmötet hade ett samrådsunderlag gjorts tillgängligt. Samrådsmötet genomfördes mellan klockan 19-21 på Figeholms konferensanläggning, inte så långt från den tänkta platsen om slutförvaret placeras i Oskarshamn. Innan samrådsmötet, men separat, genomförde industrin en presentationsdel mellan klockan 16-18 där lokaliseringen, gestaltningen och miljöpåverkan av transporter presenterades. Samrådsunderlaget samt presentationerna från presentationsdelen innan samrådet finns nedan.

På samrådsmötet ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, frågor och gjorde kommentarer. Bland annat frågade föreningen om buller från transporterna till och från slutförvaret. MKG ställde även frågor som inte direkt hade med kvällens tema att göra. Bland annat frågan om hur kopparkorrosionsfrågan hanteras av industrin eftersom MKG anser det är viktigt att den frågan utreds grundligt innan en ansökan kan lämnas in. Samtliga frågor och kommentarer som MKG gjorde på samrådsmötet kan läsas i MKG:s samrådsinlaga som finns nedan. I inlagan finns även frågor som MKG inte ställde på mötet men som föreningen också vill ha svar på i samrådet.

MKG:s samrådsinlaga efter mötet >>

Inbjudan till mötet >>

Länk till industrins hemsida där bland annat protokollet från samrådsmötet finns >>

Industrins underlag för samråd 090204 i Oskarshamn>>

Industrins inledande presentation för presentationerna på eftermiddagen innan samrådet 090204 >>

Industrins presentation av lokaliseringen i Oskarshamn. Olle Zellman 090204 >>

Industrins presentation av projekteringen. Kjell Mårtensson 090204 >>

Industrins presentation av arkitektonisk utformning. Fredrik Lange 090204 >>

Industrins presentation av transporter till och från slutförvaret. Johan Molin och Erik Setzman 090204 >>

Industrins inledande presentation för samrådet 090204 >>

Presentation av Charlotte Liliemark från Misterhultsgruppen i Oskarshamns LKO-projekt 090204 >>

Presentation av Bo Carlsson från Misterhultsgruppen i Oskarshamns LKO-projekt 090204 >>

Strålsäkerhetsmyndighetens presentation av Bengt Hedberg. Samråd 090204 >>

Logga in