17 mars 2009 |

EU-projektkonferens i Uppsala

Den 17-18 mars 2009 hölls en konferens för EU-projektet ARGONA om delaktighet och transparans i slutförvarsfrågor. Även EU-projecten Carl, OBRA och COWAM in Practice presenterade sitt arbete med samhällsfrågor kring kärnavfallshantering. På konferensen fanns deltagare från framför allt Sverige, Tjeckien, Spanien, Belgien och Slovenien. De enda miljöorganisationerna som deltog var från Sverige. MKG menar att detta visar att en av grunderna som EU-projekten har – att det är viktig att alla kan vara delaktiga – inte är prioriterat.

ARGONA, Arenas for Risk Governance, startade 2006 och avslutas under 2009. Projektkoordinator är Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige. I projektet ingår också institutioner från Finland, Belgien, Slovakien, England, Tjeckien, Holland, Norge. Projektet syftar till att demonstrera att delaktighet och transparens är centrala viktiga begrepp i samhällsdebatten och särskilt när det handlar om komplicerade projekt som slutförvaring av kärnavfall. I projektbeskrivningen av ARGONA står det att deltagarna i ARGONA-projektet kommer ta fram riktlinjer för angreppssätt att använda för att nå framgång i kärnavfallsprogrammen.

Mot slutet av den första dagen hölls gruppdiskussioner. MKG ingick i en grupp med de andra miljöorganisationerna från Sverige. De andra grupperna bestod exempelvis av forskare eller kommunpolitiker. Grupparbetet redovisades och miljöorganisationernas presentation finns nedan. Miljöorganisationernas främsta poäng var att det var dåligt med miljöorganisationer representerade. Det är uppenbarligen så att resultaten från de tidigare EU-projekten Carl och COWAM är svåra att ta till vara. Även de projekten kom fram till att deltagande och öppenhet är viktigt, ändå är inte alla med ännu. Miljöorganisationer måste ses som en viktig partner tidigt i projektprocessen och möjligheten att ge organisationer ekonomiska möjligheter att delta är viktig.

Nedan finns även en rapport från konferensen från Miljöorganisationernas kärnavfallssekretariat, Milkas.

Miljöorganisationernas gruppresentation 090317 >>

ARGONAS hemsida >>

OBRA:s hemsida >>

Hemsida för COWAM in Paractice (och tidigare COWAM-projekt) >>

Logga in