8 april 2009 |

Kärnavfallsrådet har fått nya direktiv

Kärnavfallsrådet som fram till nu egentligen hetat Statens råd för kärnavfallsfrågor och tidigare kallades Kasam har fått nya direktiv från regeringen. Rådet ska framöver bara heta Kärnavfallsrådet. Direktivet ersätter det som rådet fick 1992 när det bildades. En annan förändring i är att rådet ska redovisa sitt arbete och läget inom kärnavfallsområdet varje år till regeringen istället för som tidigare var tredje år.

Kärnavfallsrådet är regeringens rådgivare i kärnavfallsfrågan. Rådet får sina direktiv av Miljödepartementet. I de nya direktiven för Kärnavfallsrådet finns några förändringar jämfört med de tidigare direktiven som har gällt sedan 1992.

- Rådet kommer i framtiden att endast heta Kärnavfallsrådet i stället för Statens råd för kärnavfallsfrågor

- Politiker och massmedier ses som en av Kärnavfallsrådets målgrupper. Utöver regeringen är nu alltså målgrupperna för Kärnavfallsrådet: berörda myndigheter, kärnkraftindustrin, kommuner, intresserade organisationer samt politiker och massmedier.

- Från 2010 så ska Kärnavfallsrådet redovisa sitt arbete till regeringen varje år i februari jämfört med tidigare vart tredje år. Kärnavfallsrådet ska "redovisa föregående års arbete och sin självständiga bedömning
av det aktuella läget inom kärnavfallsområdet".

MKG anser att det är bra att rådet formellt ska redovisa sin syn till regeringen oftare. Många förändringar av förutsättningarna för kärnavfallsprocessen kan ske under tre år och att det är bra att regeringen uppdateras på området.

Kärnavfallsrådets nya direktiv >>

Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in