8 april 2009 |

Strålsäkerhetslagsutredningen försenas med ett tilläggsdirektiv

Den utredning som Ingvar Person leder och som ska utreda lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet försenas från december i år till april 2010. Utredningen har fått ett tilläggsdirektiv kopplat till regeringens partiöverenskommelse om energi i februari. Utredningen ska till september utreda hur resultatet av överenskommelsens kärnkraftsdel kan fås in i nuvarande lagstiftning. En annan nyhet är att utredningen beslutat att tillförordna ett betydande antal experter. Naturskyddsföreningens jurist Oscar Alarik är en av dem.

Regeringen har beslutat att ge den utredning som ska föreslå hur lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet ska se ut i framtiden ett tilläggsdirektiv. Utredningen, som leds av den tidigare chefsjuristen vid Statens kärnkraftinspektion, SKI, Ingvar Persson ska förutom sitt tidigare uppdrag även utreda hur kärnkraftsdelen i den partiöverenskommelse om energi som regeringen presenterade i februari ska kunna omvandlas till lagtext i den existerande lagstiftningen. Det nya uppdraget ska vara klart till den 7 september. Detta innebär att resultatet av utredningens huvuduppgift ska presenteras senast den 30 april 2010 i stället för i december i år.

En annan nyhet är att utredningen tillförordnat ett flertal experter till utredningen. Experterna representerar de organisationer som tidigare fått en inbjudan att ingå i särskilda referensgrupper till utredningen. För Naturskyddsföreningen sitter föreningens jurist Oscar Alarik med som expert i utredningen.

Tilläggsdirektivet för Strålsäkerhetslagsutredningen >>

Beskrivning av strålsäkerhetslagsutredningen, inklusive experter på Riksdagens hemsida>>

Tidigare nyheter om strålsäkerhetslagsutredningen på MKG:s hemsida >>

Logga in