5 maj 2009 |

Inte klart att välja plats för kärnavfallslager

Trots risken för rostande kopparkapslar och lera som inte beter sig som datakalkylerna beräknat är kärnavfallsbolaget SKB på väg att pressa fram ett förtida platsval för var kärnavfallet ska deponeras. Naturskyddsföreningen och MKG anser att flera frågetecken måste klaras ut innan industrin låser sig för en viss plats.

– Kommande generationer som tvingas hantera dagens radioaktiva avfall är värda den bästa beslutsprocess som någonsin är möjlig, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, avser i juni att välja plats för ett slutförvar för kärnavfall. Samtidigt har det blivit alltmer tydligt att industrins metodval, KBS-3 metoden, innehåller stora osäkerheter. Nya vetenskapliga, oberoende rön visar att kopparkapslarna kan rosta och det finns även stora frågetecken med den lerbuffert som ska isolera kapslarna.

– Hanteringen av det giftiga och radioaktiva kärnavfallet riskerar bli ett svek mot framtida generationer. Det är hög tid för myndigheterna att agera så att människors hälsa och miljön kommer i fokus istället för industrins intressen, säger Mikael Karlsson.

Valet står mellan en plats strax söder om kärnkraftverket i Forsmark i Östhammars kommun och en plats strax väster om Oskarshamns kärnkraftverk. Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har i dag skickat en särskild samrådsinlaga till SKB med synpunkter på miljöaspekter av ett platsval. Föreningarna begär även att få ett särskilt samrådsmöte. Eftersom det använda kärnkraftsbränslet måste isoleras från människa och miljö i hundratusentals år är det oerhört viktigt att beslutet sätter långsiktig miljösäkerhet främst.

– SKB:s process för platsvalet har stora brister, vilket blivit särskilt tydligt nu när frågetecknen kring de konstgjorda barriärerna av koppar och lera blir allt fler, säger Jenny Lundström, ordförande i MKG.

– Av industrin oberoende forskare befarar att kopparkapslarna i värsta fall kan komma att förstöras redan de första hundratals eller tusentals åren, istället för att skydda människa och miljö från kärnavfallet i hundratusentals år, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma pressmeddelande som pdf >>

Naturskyddsföreningen och MKG:s gemensamma samrådsinlaga om platsvalet (med missiv) >>

Länk till nyhet på MKG:s hemsida om Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma samrådsinlaga om industrins platsval 090505 >>

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen
070-316 27 22
mikael.karlsson [at] naturskyddsforeningen.se

Jenny Lundström, ordförande i MKG
0730-44 62 36
jenny.lundstrom [at] naturskyddsforeningen.se

Johan Swahn, kanslichef MKG
070-467 37 31
johan.swahn [at] mkg.se

Anders Grönvall, presschef Naturskyddsföreningen
070-655 46 19
anders.gronvall [at] naturskyddsforeningen.se

Logga in