18 maj 2009 |

Kärnavfallsrådet skickar ut underlag om djupa borrhål på remiss

Kärnavfallsrådet har fått ett underlag från professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstad universitet om brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar. Rådet har skickat ut underlaget på remiss och vill ha svar senaste den 15 juli.

Professor Karl-Inge Åhäll har skrivit ett underlag om djupa borrhål åt Kärnavfallsrådet. Rapporten heter "Brister i redovisningen av djupa borrhål som alternativmetod inför MKB-prövningen av ett svenskt slutförvar". Rådet har skickat ut underlaget på en remiss och vill ha svar innan den 15 juli.

[Uppdatering: Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, har skickat ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten om djupa borrhål 090601. Se länk nedan.]

Kärnavfallsrådets remiss om djupa borrhål >>

Professor Karl-Inge Åhälls underlag till kärnavfallsrådet om  >>

Nyhet om MKG:s yttrande om djupa borrhål till Strålsäkerhetsmyndigheten 090601 >>

Logga in