3 juni 2009 |

SKB:s slutförvarsmetod har brister: Djupa borrhål kan vara bättre

Idag tänker kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB välja Östhammar eller Oskarshamn som slutförvarskommun.
"– Nya rön visar att industrins KBS-metod har brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera", säger Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. "SKB är inte redo för ett platsval innan metoden är tillräckligt utredd."
Den alternativa metoden djupa borrhål kan vara säkrare och billigare och måste utredas ytterligare anser föreningen i ett nytt yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade i början av maj in en samrådsinlaga om platsvalet till SKB. Föreningarna ansåg att industrin inte var redo för ett platsval eftersom nya forskningsrön visar att KBS-metoden har allvarliga brister i de konstgjorda barriärerna av koppar och lera. Forskare vid KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder på hundratals eller tusentals år i stället för att hålla i hundratusentals år som industrin hävdar.

"– Eftersom det finns allvarliga brister i industrins metod är det extra viktigt att den alternativa metoden djupa borrhål utreds ytterligare innan ett slutligt beslut tas om metodval för ett slutförvar", säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

I ett nytt yttrande om djupa borrhål till Strålsäkerhetsmyndigheten menar MKG att metoden, som bygger på en naturlig barriär, kan vara säkrare än KBS-metoden, kosta mindre och dessutom minska de långsiktiga riskerna för kärnvapenspridning. Eftersom industrin inte vill utreda djupa borrhål behövs det en ny möjlighet att använda pengar ur Kärnavfallsfonden för från industrin fristående forskning.

För mer information kontakta:

Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
johan.swahn [at] mkg.se

Yttrandet om djupa borrhål, den tidigare samrådsinlagan om platsvalet och pressmeddelandet som pdf finns nedan. MKG kommer att finnas närvarande vid SKB:s fartyg Sigyn på Skeppsbrokajen i Stockholm från klockan 12.30.

Kontakt kan även förmedlas till representanter för Naturskyddsföreningen, kopparkorrosionsforskarna på KTH och professor Karl-Inge Åhäll vid Karlstads universitet som skrivit ett nytt underlag om djupa borrhål åt Kärnavfallsrådet.

Pressmeddelande som pdf >>

MKGs yttrande om djupa borrhål i samband med kompletteringen av Fud-07 >>

Mer om Karl-Inge Åhälls rapport om djupa borrhål åt Kärnavfallsrådet >>

Naturskyddsföreningens och MKGs samrådsinlaga om platsvalet >>

Logga in