11 juni 2009 |

MKG och Naturskyddsföreningen deltog på VALDOR 2009

MKG och Naturskyddsföreningen deltog på konferensen VALDOR 2009 den 8-11 juni. Tillsammans presenterade föreningarna sin syn på hur de samhälleliga målen måste hanteras bättre i en kärnavfallsprocess. MKG gjorde även en presentation om kärnvapenspridningsrisker med slutförvar och en om platsvalsprocessen i Sverige. Presentationerna finns nedan.

Naturskyddsföreningens och MKGs presentation om samhälleliga mål >>

MKGs presentation om kärnvapenspridningsrisker med slutförvar >>

MKGs presentation om platsvalsprocessen i Sverige >>

Logga in