30 juni 2009 |

Nya rön om kopparkorrosion kan hindra export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall

Kärnavfallsbolaget SKB vill exportera sin KBS-metod för slutförvaring av högaktivt kärnavfall till andra länder. Men forskare på KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder mycket snabbare än bolaget hävdar. Risker för den långsiktiga säkerheten med metoden hotar därför exportplanerna.

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB har tagit fram en metod för slutförvar för högaktivt kärnavfall. Den så kallade KBS-metoden bygger på att konstgjorda barriärer av koppar och lera ska isolera avfallet från människa och miljö i hundratusentals år. Forskare på KTH har visat att kopparkapseln som ska hindra radioaktiva läckage kan korrodera sönder på hundratals eller tusentals år i stället för att hålla i hundratusentals år som industrin hävdar. Problemet är särskilt akut i berg med mycket vatten.

I alla länder är det svårt att hitta en plats för ett slutförvar där det finns en lokal acceptans. Men möjligheten är större där det redan finns ett kärnkraftverk. KBS-metoden har sålts in internationellt för export som en slutförvarsmetod som är relativt oberoende av bergets egenskaper och därmed kan användas överallt. Detta har lockat Finland att redan planerar redan att använda metoden och Storbritannien är intresserad. Men i bägge fallen skulle slutförvaret ligga i ett vått berg.

– "Kärnavfallsbolaget försöker sälja KBS-metoden internationellt som en metod som är platsoberoende, men så är inte fallet", säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Nyligen har SKB valt att ansöka om att få bygga ett svenskt slutförvar vid Forsmarks kärnkraftverk. Även om detta berg är relativt torrt riskeras även där den långsiktiga säkerheten av problemen med kopparkorrosion.

På fredag den 3 juli kl 10.30 håller MKG ett seminarium i Almedalen på Gotlandom slutförvarsfrågan ombord på SKB:s fartyg Sigyn. Seminariet genomförs tillsammans med Naturskyddsföreningen som på seminariet även presenterar en ny rapport om atomansvarighet.

För mer information kontakta:
Lisa Hedin, 070-482 31 20
Johan Swahn, 070-467 37 31

Pressmeddelande som pdf-fil >>

Pressinbjudan till seminarium i Almedalen >>

Pressinbjudan till seminarium i Almedalen som pdf-fil >>

Flygblad med information om seminariet i Almedalen>>

I kalendern på MKGs hemsida om seminariet i Almedalen >>

På MKGs hemsida om den inlaga om platsvalet som föreningen lämnade till industrin i början av maj >>

Logga in