15 juli 2009 |

MKG medverkade på EU-möte för "atomattachéer" i Oskarshamn

Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, kanslichef Johan Swahn medverkade på ett seminarium som Miljödepartementet arrangerade under ett EU-möte där EU:s så kallade "atomattachéer" samlades i Oskarshamn den 12–15 juli.

Atomattachéerna är de personer som arbetar för varje EU-land arbetar med kärntekniska frågor vid respektive lands delegation i Bryssel. Mötet arrangerades som en del av arrangemangen under Sveriges ordförandeskap i EU och tanke var att deltagarna skulle lära sig mer om Sveriges arbete med kärnavfallsfrågor. På seminariet redovisade MKG sin syn på frågeställningar om den långsiktiga miljösäkerheten av ett KBS-slutförvar för använt kärnbränsle som föreningen menar ännu inte är tillräckligt utredda.

Nedan finns länk till regeringskansliets pressinfo om mötet. Där finns även programmet för mötet, inbjudan till seminariet som avslutade mötet samt MKG:s presentation på seminariet.

Regeringskansliets pressinfo om mötet för atomattachéerna >>

Program för atomattachéernas möte >>

Inbjudan till avslutande seminarium på atomattachéernas möte >>

MKG:s presentation på atomattachéernas möte i Oskarshamn 090715 >>

Logga in