18 september 2009 |

MKB:n för slutförvaret försenad till december och ansökan till sent 2010

Kärnavfallsbolaget SKB har planerat att hålla samråden om miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, för slutförvaret för högaktivt kärnavfall den 24 oktober i Östhammar och den 10 november i Oskarshamn. Det är nu känt att MKB:n är försenad och att samråden skjuts upp till nästa år.

Tanken var först att MKB:n skulle bli offentlig den 9 oktober och att samråd skulle hållas den 24 oktober i Östhammars kommun och den 10 november i Oskarshamns kommun. Både Östhammars kommun och MKG reagerade över att tiden att sätta sig in i den omkring 600 sidor långa MKB:n var allt för knapp (omkring 2 veckor).

I mitten av september 2009 meddelade dock industrin att MKB:n var försenad till i december och att samråd planeras till 2010. Vad MKG har förstått är datumet för samrådet i Östhammar preliminärt satt till den 6:e februari.

SKB har angett att förseningen beror på att det har varit svårt att koordinera innehållet i den omfattande MKB:n. Det har även förekommit uppgifter som angett att det är fråga om en försening i arbetet med säkerhetsanalysen. MKG ställer frågan om detta i så fall kan bero på att nya säkerhetsanalyser måst göras som tar hänsyn till de nya rönen om kopparkorrosion i syrefritt vatten.

Kärnavfallsbolaget har tidigare sagt att en ansökan ska vara klar till sommaren 2010. De senaste uppgifterna är dock att alla ansökningshandlingar, inklusive säkerhetsanalysen, inte beräknas vara färdiga förrän i slutet av 2010.

Logga in