3 juli 2009 |

MKG genomförde seminarium i Almedalen

Under Almedalsveckan genomförde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, tillsammans med Naturskyddsföreningen ett seminarium om kärnkraft och kärnavfall. Seminariet ägde rum i Visby hamn på kärnavfallsbolaget SKB:s kärnavfallstransportfartyg Sigyn.

Inbjuden att tala var KTH-forskaren Peter Szakálos som tidigare har lyft nya problem med kopparkorrosion. Talade gjorde även Mikael Karlsson,
Naturskyddsföreningens ordförande. Seminariet avslutades med en diskussion mellan Mikael Karlsson och SKB:s VD Claes Thegerström.

Inbjudan till MKG:s och Naturskyddsföreningens seminarium i Almedalen >>

Pressmeddelande i Almedalen från MKG 090630 om att rön om kopparkorrosion hindrar export av slutförvarsmetod för högaktivt kärnavfall >>

Pressinbjudan till seminariet >>


MKG och Naturskyddsföreningen höll ett gemensamt seminarium under
Almedalsveckan 2009. Seminariet handlade om kärnkraft och kärnavfall och
hölls ombord på SKB:s båt Sigyn.
Nere till vänster:Peter Szakalos var inbjuden gästtalare.
Nere till höger: Claes Thegerström, VD för SKB och Mikael Karlsson,
ordförande för Naturskyddsföreningen hade en paneldiskussion om
kärnavfallsfrågan.

Logga in